In bài viết

Sinh viên bị kéo dài chương trình học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

(Chinhphu.vn) – Sinh viên Đức Thảo (TPHCM) đang học đại học, khóa đào tạo 5 năm, thời gian gia hạn tối đa khóa đào tạo là 8 năm. Tuy nhiên, sinh viên Thảo đang học năm thứ 6 vì chưa hoàn thành chương trình học. Vậy, trường hợp này sinh viên Thảo có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

19/11/2020 08:02

Về vấn đề này, Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu trả lời như sau:

Điểm g Khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với học sinh, sinh viên như sau: “Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”.

Theo phản ánh của sinh viên Đức Thảo, khóa đào tạo đại học quy chế của Nhà trường là 5 năm, sinh viên đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Hiện tại, sinh viên Thảo đang học năm thứ 6, quá 1 năm so với thời hạn đào tạo chính khóa nhưng chưa tốt nghiệp. Theo quy chế đào tạo của nhà trường cho phép gia hạn tối đa 3 năm, giúp sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo để được công nhận tốt nghiệp.

Việc sinh viên Thảo bước sang năm học thứ 6 đã quá thời gian học chính khóa quy định 1 năm, nếu còn trong độ tuổi gọi nhập ngũ (27 tuổi), địa phương có Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là đúng quy định của pháp luật.

Vì vậy, sinh viên Thảo phải có đơn đề nghị nêu rõ lý do chính đáng chưa tốt nghiệp khóa học, đang tiếp tục học tập tại trường và có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường để địa phương xem xét, giải quyết.

Nếu sinh viên Thảo thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ, sẽ được bảo lưu thời gian và kết quả học tập theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Thời gian tại ngũ 24 tháng không tính vào thời gian khóa học tối đa là 8 năm của Nhà trường. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ, sinh viên được tiếp tục học tập tại trường theo quy định.

Chinhphu.vn