In bài viết

Sinh viên dân tộc hộ khẩu tại vùng 135 có được giảm học phí?

(Chinhphu.vn) – Sinh viên Nguyễn Lan Anh (Hà Nội) học đại học công lập, là người dân tộc Tày. Tháng 8/2020, sinh viên nhập hộ khẩu vào nhà người chú ở vùng 135. Sinh viên Lan Anh hỏi, sinh viên có được hưởng chế độ giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP không?

08/02/2021 08:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Trường hợp sinh viên Nguyễn Lan Anh là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại vùng thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 thì cần xác định rõ có thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 do vùng thuộc diện Chương trình 135 bao gồm cả các xã biên giới, xã an toàn khu.

Nếu trường hợp sinh viên Lan Anh là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng chế độ giảm 70% học phí theo quy định tại gạch đầu dòng thứ 3 Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Chinhphu.vn