In bài viết

Sinh viên dân tộc thiểu số hưởng BHYT thế nào?

(Chinhphu.vn) – Ông La Văn Thanh (lavanthanhk48edu@...) hỏi: Người dân tộc thiểu số đã được cấp thẻ BHYT, nơi khám, chữa bệnh ban đầu theo địa phương sinh sống. Vậy, khi đi học đại học tại tỉnh khác, khám chữa bệnh ở nơi đang học thì sẽ được hưởng BHYT như thế nào?

07/10/2015 15:02

Vấn đề ông Thanh hỏi, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Nếu trên thẻ BHYT của sinh viên ghi mã K1, K2 (người dân tộc thiểu số, người nghèo sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn), khi khám, chữa bệnh tại tỉnh khác sẽ được hưởng quyền lợi như đúng tuyến trong các trường hợp khám, chữa bệnh ngoại trú, nội trú tại bệnh viện tuyến huyện; điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến Trung ương.

Nếu sinh viên này không thuộc đối tượng nêu trên thì có thể sử dụng giấy đăng ký tạm trú tại nơi học tập cùng thẻ BHYT để đi khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tương đương với cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT của mình tại nơi đăng ký tạm trú.

Ví dụ, nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT là bệnh viện huyện thì sinh viên này cũng được khám, chữa bệnh tại bệnh viện, phòng khám đa khoa tuyến huyện nơi đăng ký tạm trú.

Trường hợp cần chuyển tuyến trên, sinh viên vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định.

Chinhphu.vn