In bài viết

Sinh viên dân tộc thiểu số thôn ĐBKK được giảm 70% học phí

(Chinhphu.vn) – Sinh viên Nông Thị Thu Hương (Gia Lai) là người dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số rất ít người) có hộ khẩu thường trú tại thôn đặc biệt khó khăn. Vậy sinh viên Hương có được giảm 70% học phí không?

03/11/2021 11:02
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm c Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo quy định đối tượng được giảm 70% học phí là “trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền".

Như vậy, đối tượng là sinh viên người dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số rất ít người) có hộ khẩu thường trú tại làng Klăh, xã la Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, thuộc thôn đặc biệt khó khăn (làng Klăh thuộc thôn/bản đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025) sẽ được giảm 70% học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.

Chinhphu.vn