In bài viết

Sinh viên nào thuộc đối tượng được miễn học phí?

(Chinhphu.vn) - Bố của bà Vũ Thị Đức Phương (Gia Lai) được tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhì, có trợ cấp ưu đãi hàng tháng và được hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Bà Phương hỏi, bà có được miễn, giảm học phí tại đại học dân lập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP hay không?

02/11/2021 17:02

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Điều 7 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 đã quy định đối tượng đối tượng được miễn học phí là “người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”.

Tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo quy định đối tượng được miễn học phí là “các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân".

Như vậy, đối tượng là con của người được Nhà nước phong tặng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì theo Quyết định số 483/QĐ/CTN ngày 3/3/2014 như câu hỏi của bà Vũ Thị Đức Phương theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.

Chinhphu.vn