In bài viết

Sở Công Thương có được thẩm định dự án, công trình điện?

(Chinhphu.vn) - Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình có nhận một số hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của một số công trình điện trên địa bàn tỉnh do Tổng Công ty Điện lực miền Trung quyết định đầu tư. Nguồn vốn là vốn vay thương mại và vốn đối ứng của doanh nghiệp.

23/05/2016 10:02

Đại diện cơ quan, ông Đỗ Thái Hưng hỏi, nguồn vốn nêu trên thuộc vốn Nhà nước ngoài ngân sách có đúng không? Sở Công Thương có thẩm quyền thẩm định các dự án trên không? Nếu không thì hồ sơ thẩm định các dự án điện này phải nộp tại cơ quan nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Các loại vốn vay thương mại và vốn đối ứng để đầu tư xây dựng các dự án do Tổng Công ty Điện lực miền Trung quyết định đầu tư là vốn Nhà nước ngoài ngân sách.

Do đó, việc thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán các dự án, công trình do Tổng Công ty Điện lực miền Trung quyết định đầu tư sẽ do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện.

Chinhphu.vn