In bài viết

Sổ đỏ ghi hộ gia đình, xác nhận thành viên thế nào?

(Chinhphu.vn) - Việc xác nhận thành viên hộ gia đình có quyền sử dụng đất chung là thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

25/05/2023 07:02

Khi thực hiện thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất của hộ gia đình mà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp đổi nhiều lần có vướng mắc như sau:

Theo Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai thì không thấy nêu rõ, thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất là thời điểm cấp Giấy lần đầu hay căn cứ vào ngày hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy do cấp đổi, cấp lại.

Hiện nay có một số địa phương, hoặc văn phòng công chứng khi chứng thực, công chứng đều có cách hiểu khác nhau về việc xác nhận thành viên hộ gia đình vào thời điểm cấp Giấy chứng nhận và dẫn đến tranh chấp xảy ra giữa thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất.

Bà Thùy Dung (Đồng Tháp) đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể để áp dụng thống nhất giữa các địa phương và bảo vệ quyền của người sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai đã quy định:

"29. Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất".

Theo quy định tại Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai thì Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Căn cứ theo quy định nêu trên thì việc xác nhận thành viên hộ gia đình có quyền sử dụng đất chung là thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để bà được biết.

Chinhphu.vn