In bài viết

Sóc Trăng: Các chính sách hỗ trợ đang được triển khai

(Chinhphu.vn) – Ông Phan Hữu Nghị (xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) hỏi, vì sao "phí hỗ trợ COVID-19" của người dân từ trước đến nay chưa có? Khi có thông báo đăng ký về việc hỗ trợ, ông và mọi người ở địa phương đã đăng ký nhưng đến nay vẫn chưa được nhận. Vậy, ông Nghị và người dân địa phương phải hỏi ở đâu để được giải quyết?

14/10/2021 15:02

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng trả lời như sau:

Tỉnh Sóc Trăng đang triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Không có quy định "phí hỗ trợ COVID-19" như nội dung ông Nghị phản ánh. 

Ông Nghị cũng chưa nêu cụ thể người dân là ai? Làm công việc gì? Làm công việc thuộc đối tượng có hợp đồng lao động hay lao động tự do? Nếu trường hợp ông Nghị và người dân ở địa phương (như phản ánh của ông Nghị) thuộc đối tượng lao động lao động tự do và đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng và đã đăng ký hưởng hỗ trợ tại UBND xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách nhưng chưa nhận được tiền, đề nghị ông Nghị và người dân liên hệ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch (phụ trách khối)UBND xã Xuân Hòa để biết thêm thông tin.

Chinhphu.vn