In bài viết

Sóc Trăng trả lời về các trường hợp nuôi tôm không được hỗ trợ

(Chinhphu.vn) - Qua Cổng TTĐT Chính phủ, các ông Trần Minh Chiến, Lâm Văn Ngoan, Huỳnh Văn Ngoan, trú tại xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết việc hỗ trợ các hộ dân nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh từ năm 2013, 2014.

10/09/2015 08:02

Theo Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 8/11/2012 sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thì các hộ nuôi trồng thủy sản sẽ được hỗ trợ khi thủy sản nuôi bị dịch bệnh.

Năm 2013 và 2014, do dịch đốm trắng, gan tụy, các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại xã Hòa Đông bị thiệt hại nặng. Chính quyền xã đã báo cáo thiệt hại lên chính quyền cấp trên để đề nghị hỗ trợ bà con nông dân, tuy nhiên đến nay các hộ nông dân vẫn chưa nhận được hỗ trợ.

Các ông Trần Minh Chiến, Lâm Văn Ngoan, Huỳnh Văn Ngoan đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, khi nào các hộ dân sẽ nhận được khoản hỗ trợ này?

Về vấn đề này, sau khi kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng trả lời như sau:

Hộ ông Huỳnh Văn Ngoan có 4 ao nuôi tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại, diện tích 2,6 ha, mật độ thả 60 và 80 con/m2. Thả nuôi vào các ngày 19/11/2013, 21/12/2013 và 12/1/2014 và nằm trong khung vụ mùa được khuyến cáo.

Thời gian phát hiện thiệt hại trước khi công bố dịch, cụ thể, ngày 17/12/2013 (nuôi được 23 ngày) tôm nổi đầu, tắp mé có hiện tượng chết rải rác, có dấu hiệu bênh đầu vàng và thân đỏ. Ngày 14/1/2014 (nuôi được 28 ngày) và ngày 16/2/2014 (nuôi được 34 ngày) tôm tắp mé, có dấu hiệu màu hồng và có đầu vàng.

Như vậy, tôm chết không thể hiện triệu chứng của bệnh đốm trắng (WSSV), loại bệnh được công bố dịch tại Quyết định số 119/QĐ-CTUBND ngày 24/2/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố dịch bệnh đốm trắng (WSSV) của tôm nuôi trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 618/QĐHC-CTUBND ngày 16/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố hết dịch bệnh đốm trắng (WSSV) của tôm nuôi trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.

Căn cứ theo quy định, trường hợp hộ ông Huỳnh Văn Ngoan không được hỗ trợ.

Hộ ông Lâm Văn Ngoan có 9 ao nuôi tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại, diện tích 4,5 ha, mật độ thả nuôi 60 con/m2 (8 ao) và 100 con/m2 (1 ao). Thả nuôi vào các ngày 20/3/2014, 4/4/2014 và ngày 24/5/2014, đây là thời gian cấm thả giống vì đã công bố dịch và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 240/SNN-CCTY ngày 4/3/2014 về việc tạm ngưng nhập giống tôm nước lợ vào địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Căn cứ theo quy định, trường hợp hộ ông Lâm Văn Ngoan không được hỗ trợ.

Hộ ông Trần Minh Chiến có 17 ao nuôi tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại, diện tích 9,4 ha, trong đó diện tích thiệt hại 1,6 ha có mật độ thả 50 con/m2, thời gian nuôi là 23 và 32 ngày, có ngày thả nuôi trước lịch thời vụ 19/8/2013, 17/9/2013 và 11/11/2013 (lịch thời vụ 15/11/2013-31/11/2014). Trường hợp này theo quy định không được hỗ trợ.

Diện tích thiệt hại 2,7 ha có mật độ thả 60 con/m2, thời gian nuôi là 48 và 65 ngày. Thả nuôi trong lịch thời vụ, thiệt hại trong thời gian công bố dịch, nhưng có 2 ao với diện tích 1,1 ha thời gian nuôi 65 ngày đã đến thời điểm thu hoạch; 2 ao với diện tích 1,6 ha có mô tả tôm tấp mé chết, không thể hiện triệu chứng của bệnh đốm trắng (WSSV), loại bệnh được công bố dịch. Do vậy, theo quy định, cũng không được hỗ trợ.

Diện tích thiệt hại 5,1 ha, mật độ thả 60 con/m2, thời gian nuôi là 38, 51, 53 và 67 ngày. Thả nuôi trong thời gian công bố dịch (cấm thả giống) nên không được hỗ trợ theo quy định.

Chinhphu.vn