In bài viết

Sửa quy định về 'Giấy Bảo vệ đặc biệt' của lực lượng Cảnh vệ

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy Bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ.

10/08/2021 15:39

Mặt trước Giấy Bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung nguyên tắc cấp, quản lý và sử dụng Giấy Bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ; hình dáng, kích thước, nội dung, quy cách, ngôn ngữ khác và chất liệu Giấy Bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân...

Trong đó, dự thảo nêu rõ nguyên tắc cấp, quản lý và sử dụng.

Cụ thể, Giấy Bảo vệ đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Công an cấp cho các đối tượng theo quy định tại Thông tư này để thực hiện công tác cảnh vệ. Thời hạn sử dụng 5 năm, kể từ ngày ký. Việc cấp, đổi, cấp lại, giao, thu hồi, tiêu hủy, quản lý và sử dụng phải tuân thủ quy định của pháp luật.

Về hình dáng, Giấy Bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ có hình chữ nhật, chiều rộng 53,98 mm ± 0,12 mm, chiều dài 85,6 mm ± 0,12 mm, độ dày 0,76 mm ± 0,05 mm.

Mặt trước, từ trên xuống dưới: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM; hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường kính 21 mm; THỰC HIỆN NGAY YÊU CẦU CẢNH VỆ; IMMEDIATELY PERFORM PROTECTION COMMAND.

Mặt sau, bên trái từ trên xuống: Hình Công an hiệu kích thước 15,6 mm x 11,6 mm; ảnh chân dung của người được cấp thẻ kích thước 25 mm x 30 mm; có giá trị đến:...;

Bên phải từ trên xuống: GIẤY BẢO VỆ ĐẶC BIỆT; SPECIAL PROTECTION CARD; Số seri...; Họ và tên:...; Ngày sinh:...; Chức vụ:...; Đơn vị:...; Ngày...tháng...năm...; BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN; chữ ký của Bộ trưởng; dấu của Bộ Công an; cấp bậc, họ và tên Bộ trưởng.

Ảnh chân dung của người được cấp Giấy Bảo vệ đặc biệt là ảnh màu, phông nền trắng, chụp chính diện, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính; trong mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt, bên ngoài mặc áo comple, tác phong nghiêm túc, lịch sự.

Quy cách của Giấy Bảo vệ đặc biệt có nền mặt trước màu đỏ tươi, in hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mũi tên bên trong có dòng chữ "Thực hiện ngay yêu cầu cảnh vệ" hướng từ trái qua phải màu vàng đậm. Nền mặt sau được in hoa văn chìm màu vàng nhạt, dưới thông tin cá nhân in hình Công an hiệu chìm được bao quanh bởi hoa văn trống đồng và các họa tiết truyền thống trang trí. Công an hiệu, ảnh cá nhân được in màu trực tiếp trên nền Giấy. Tem bảo an dán niêm phong phần phía góc phải, bên dưới ảnh cá nhân... Chất liệu là giấy Ivory định lượng 400g/m2, ép màng dán plastic.

Ngôn ngữ khác trên Giấy Bảo vệ đặc biệt là Tiếng Anh để sĩ quan cảnh vệ sử dụng các quyền đối với người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng được cấp Giấy bảo vệ đặc biệt

Điều 5 Thông tư 14/2018/TT-BCA quy định đối tượng được cấp, gồm:

1. Tư lệnh và các Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an; Cục trưởng và các Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Bộ Quốc phòng.

2. Chỉ huy các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an gồm: Tham mưu; bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bảo vệ khách quốc tế, mít tinh, hội nghị; kỹ thuật bảo vệ; Cảnh vệ miền Trung; Cảnh vệ phía Nam.

3. Chỉ huy đơn vị Cảnh vệ thuộc Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Bộ Quốc phòng.

4. Sĩ quan bảo vệ tiếp cận.

5. Sĩ quan thuộc lực lượng Cảnh vệ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ theo mệnh lệnh của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội trong trường hợp đột xuất.

Dự thảo sửa đổi đối tượng được cấp Giấy bảo vệ đặc biệt tại Khoản 2 Điều 5 như sau: Chỉ huy các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an là đối tượng cấp Giấy Bảo vệ đặc biệt, gồm: Phòng Tham mưu; Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế; Phòng Kỹ thuật bảo vệ; Phòng Cảnh vệ miền Trung; Phòng Cảnh vệ miền Nam.

Dự thảo cũng nêu rõ: Khi sĩ quan cảnh vệ xuất trình Giấy Bảo vệ đặc biệt để thực hiện công tác cảnh vệ thì cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu của người đó.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Đức