In bài viết

Sửa quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 02/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

24/05/2024 14:32
Sửa quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại- Ảnh 1.

Thông tư 02/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 về đối tượng áp dụng: Khách hàng được môi giới tiền tệ (khách hàng) là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng.

Theo NHNN việc điều chỉnh đối tượng áp dụng (bỏ tổ chức tài chính khác không phải là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) để phù hợp với quy định về môi giới tiền tệ tại Khoản 20 Điều 4 Luật tổ chức tín dụng 2024 "Môi giới tiền tệ là việc làm trung gian có thu phí môi giới để thu xếp thực hiện hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài".

Bên cạnh đó, Thông tư 02/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Điều 5 về phạm vi môi giới tiền tệ. Theo đó, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung ứng dịch vụ môi giới tiền tệ cho khách hàng để thực hiện các hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác được quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung Điều 6. Phương thức môi giới tiền tệ: Bên môi giới có thể thực hiện hoạt động môi giới tiền tệ với khách hàng thông qua giao dịch trực tiếp hoặc thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024.

Minh Hiển