In bài viết

Tại sao hồ sơ cấp phép phải có chứng minh đóng BHXH 1 năm?

(Chinhphu.vn) - Ông Dương Văn Phúc (Lâm Đồng) muốn thành lập công ty TNHH trắc địa bản đồ. Trong hồ sơ cấp phép yêu cầu phải có giấy tờ chứng minh đóng bảo hiểm 1 năm. Ông Phúc hỏi, công ty của ông chưa có giấy phép thì chưa hoạt động được, vậy yêu cầu như nêu trên có hợp lý không?

27/07/2016 11:02

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề ông Phúc hỏi như sau:

Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ quy định về lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tối thiểu như sau:

“a) Một kỹ thuật trưởng có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất 3 năm, có hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm từ 1 năm trở lên, không được đồng thời là kỹ thuật trưởng của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ;

b) Bốn nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ”.

Theo đó, thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ liên quan đến kỹ thuật trưởng quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều 12 gồm “Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bản chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, giấy tờ chứng minh về đóng bảo hiểm, bản khai quá trình công tác, quyết định bổ nhiệm của kỹ thuật trưởng”.

Căn cứ quy định trên, để bảo đảm điều kiện, thủ tục về cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, người kỹ thuật trưởng phải ký kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp, thời hạn ghi trong hợp đồng ít nhất là 1 năm và doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm cho họ, giấy tờ chứng minh về việc đóng bảo hiểm là một thành phần của hồ sơ.

Chinhphu.vn