In bài viết

Tài xế tại Bến Tre có được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch?

(Chinhphu.vn) - Ông Đặng Minh Tuấn (Bến Tre) hỏi, gói hỗ trợ người bị ảnh hưởng dịch COVID-19 của tỉnh có hỗ trợ cho thợ mộc, thợ hồ và tài xế hay không?

29/10/2021 16:02
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Bến Tre về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thì:

Đối với công việc “làm thuê thợ hồ, phụ hồ; làm thuê trong lĩnh vực mộc” thuộc nhóm công việc, lĩnh vực được hỗ trợ.

Trường hợp này, người lao động cần liên hệ với Công chức Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cư trú để được hướng dẫn làm hồ sơ.

Đối với công việc “tài xế” chưa thuộc nhóm công việc, lĩnh vực được hỗ trợ. Khi nào có chính sách mới, địa phương sẽ thông báo rộng rãi cho người dân biết để kê khai theo quy định.

Chinhphu.vn