In bài viết

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

(Chinhphu.vn) – Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn và Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành bầu đồng chí Hồ Tiến Thiệu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

18/07/2020 15:00

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn bầu đồng chí Hồ Tiến Thiệu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 17/7, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, khóa XVI kỳ chuyên đề về công tác cán bộ.

Thực hiện Công văn số 12500, ngày 8/7/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, đồng ý giới thiệu đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Hồ Tiến Thiệu theo quy định.

Thống nhất cao với Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã bỏ phiếu bầu đồng chí Hồ Tiến Thiệu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Căn cứ kết quả bầu cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn xem xét, giới thiệu đồng chí Hồ Tiến Thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

* Cùng ngày 17/7, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ XVIII để bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI và các Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân tỉnh Lạng Sơn đã bầu đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm chúc mừng đồng chí Hồ Tiến Thiệu đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh: Với kinh nghiệm công tác thực tiễn nhiều năm tại các vị trí công tác, HĐND tỉnh Lạng Sơn tin tưởng đồng chí Hồ Tiến Thiệu sẽ tiếp tục phát huy năng lực lãnh đạo, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, năng động sáng tạo cùng tập thể UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo điều hành linh hoạt hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết của Trung ương và các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu sinh năm 1965; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Cử nhân Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Cũng trong khuôn khổ kỳ họp, HĐND tỉnh Lạng Sơn cũng thông qua nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Phạm Ngọc Thưởng (nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh) do được điều động về Trung ương. HĐND tỉnh Lạng Sơn cũng thông qua nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các đồng chí: Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; Vi Minh Tú, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn; Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn./.