In bài viết

Tăng cường kiểm soát thuế suất xăng dầu nhập khẩu

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý và kiểm soát việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng dầu nhập khẩu được hưởng ưu đãi về xuất xứ theo các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia.

11/09/2015 09:27

Ảnh minh họa

Trong đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu hải quan các địa phương thực hiện kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu theo đúng quy định tại Điều 26 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan đối với các trường hợp nhập khẩu xăng dầu áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn, khi làm thủ tục hải quan, nếu có nghi vấn về tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ nhưng chưa đủ cơ sở để từ chối thì cơ quan Hải quan tạm tính thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) hoặc thuế suất thông thường và báo cáo về Cục giám sát quản lý về Hải quan để tiến hành xác minh theo đúng quy định.

Trong trường hợp cơ quan Hải quan đủ cơ sở xác định chứng từ chứng nhận xuất xứ không phù hợp thì đình chỉ việc áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt và tính thuế theo mức thuế suất MFN hoặc thuế suất thông thường.

T.Trang