In bài viết

Tăng cường kiểm tra, giám sát sức khỏe đội ngũ lái xe

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị tổ chức khám sức khỏe cho lái xe không thực hiện theo các quy định hiện hành.

05/08/2014 17:38

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định hiện hành liên quan đến khám sức khỏe và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho lái xe; các quy định về xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về khám sức khỏe, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trường hợp vượt thẩm quyền.

Đồng thời sớm công bố danh sách các cơ sở y tế trên toàn quốc đủ điều kiện khám sức khỏe cho lái xe theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế để thống nhất thực hiện.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ rà soát, xây dựng bổ sung, sửa đổi các quy định liên quan đến việc kiểm tra sức khỏe cho lái xe tham gia kinh doanh vận tải thuộc lĩnh vực phụ trách.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Y tế thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra đối với công tác khám sức khỏe cho lái xe tham gia kinh doanh vận tải, đề xuất hình thức xử lý nghiêm túc đối với những đơn vị không thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4047/VPCP-KTN ngày 4/6/2014; lưu ý kiểm tra một số địa phương để lọt đối tượng sử dụng chất gây nghiện, rối loạn sắc giác...khi tổ chức khám sức khỏe cho lái xe. Trên cơ sở đó tổng hợp, rút kinh nghiệm để triển khai trên toàn quốc.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đến hết tháng 6/2014 đã có 63/63 tỉnh, thành phố có báo cáo kết quả khám sức khỏe cho lái xe. Cụ thể, đã tổ chức khám được 129.105/tổng số 136.132 lái xe trong diện phải khám sức khỏe, qua đó phát hiện gần 1.800 trường hợp không đủ điều kiện hành nghề, gồm 381 trường hợp dương tính với chất ma túy và 1.388 trường hợp không đủ sức khỏe do các nguyên nhân khác.

Trong số các địa phương triển khai tích cực, hiệu quả là Hải Phòng đã tổ chức 2 đợt khám với tổng cộng 10.909 lái xe, phát hiện 56 lái xe dương tính với chất ma túy; TP. Hồ Chí Minh khám 35.358 lái xe, phát hiện 117 lái xe dương tính với chất ma túy; Hải Dương khám 1.787 lái xe, phát hiện 62 lái xe dương tính với chất ma túy… TP. Hà Nội cũng đã khám sức khỏe cho hơn 24.700 lái xe, qua đó đã có 55 lái xe bị loại. Với những lái xe không đi khám, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã yêu cầu doanh nghiệp vận tải kiên quyết chấm dứt hợp đồng lao động.

Phan Hiển