In bài viết

Tăng cường thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam

(Chinhphu.vn) – Chiều 11/2, Hội nghị liên tịch thường niên của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội.

11/02/2015 19:05
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao UBTWMTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong thực hiện nhiệm chung - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam; lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương tham dự Hội nghị.

Theo Báo cáo kết quả phối hợp công tác năm 2014 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 giữa Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam, trong năm 2014, Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong thực hiện Quy chế phối hợp công tác đã được ký kết và đạt được những kết quả tích cực trong phối hợp chăm lo xây dựng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế; phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần tham gia giải quyết những vấn đề lớn của đất nước; phối hợp trong phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật…

Nhiều ý kiến phát biểu tại Hội nghị nhận định, công tác phối hợp giữa Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam thời gian qua ngày càng chủ động, hiệu quả và thực chất hơn, nhất là trong triển khai thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị kiểm điểm Quy chế phối hợp công tác năm 2013. Bên cạnh đó, các nội dung trong kết luận của Thủ tướng Chính phủ cơ bản được các Bộ, ngành phối hợp triển khai nghiêm túc và tích cực, hầu hết đã hoàn thành theo tiến độ; việc giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013 đã được triển khai tích cực…

Các ý kiến đề xuất hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp hơn nữa trong các lĩnh vực kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần định hướng xã hội; trong phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là xử lý và giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng kéo dài…

Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ chung của đất nước- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, thông qua hoạt động tổng hợp ý kiến của MTTQ Việt Nam, nhân dân cả nước đánh giá cao tính chủ động, sáng tạo, tinh thần quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội.

Riêng về phối hợp giữa Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam trong năm qua, trong 16 nhiệm vụ được thống nhất, đã có 15 nhiệm vụ được hoàn thành, đạt 94%. Trong công tác giám sát, phản biện, năm 2014 vừa qua, bình quân 3 tháng/lần, Mặt trận và các Bộ, ngành Trung ương họp để xây dựng quy chế phối hợp và sau 1 năm đã ký kết được 4 quy chế liên quan đến chính sách đối với người có công, chính sách bảo hiểm xã hội, y tế trong các doanh nghiệp; giải quyết khiếu nại tố cáo… Bên cạnh đó, UBTWMTTQ Việt Nam cũng đã tích cực tham gia công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực; xây dựng pháp luật; phối hợp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân…

Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ cảm ơn Chính phủ, các Bộ, ngành đã quan tâm, hỗ trợ tích cực Mặt trận trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ chung của đất nước, trước mắt là phối hợp để đẩy mạnh thực hiện xây dựng các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao UBTWMTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong thực hiện nhiệm chung; cho rằng sự phối hợp hành động giữa 2 bên trong năm 2014 thực chất và hiệu quả hơn và đạt được nhiều kết quả tích cực, từ đó đóng góp vào thành tựu kinh tế-xã hội chung của đất nước trên các lĩnh vực. Trong đó, kinh tế ổn định hơn, tăng trưởng cao hơn; văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục-đào tạo đạt nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tốt hơn; quốc phòng-an ninh được bảo đảm, vừa giữ vững được chủ quyền, vừa giữ được hòa bình, ổn định, hữu nghị với các nước; chính trị-xã hội ổn định; hoạt động đối ngoại đạt được nhiều kết quả, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; các phong trào thi đua yêu nước được phát động và mang lại hiệu quả thiết thực… “Những kết quả đạt được trong năm 2014 đã tạo tiền đề, điều kiện để năm 2015 phát triển tốt hơn, vững chắc hơn”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Đề cập tới công tác phối hợp trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, năm 2015 là năm cuối của Kế hoạch 5 năm (2011-2015), là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp… Nhiệm vụ đặt ra là phải thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội đã đề ra; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, đồng thời bảo đảm vững chắc an ninh-quốc phòng, giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Với tinh thần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị UBTWMTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong thực hiện tốt 3 nhiệm vụ nêu trên. Trước hết là cùng phối hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã được đề ra cho năm 2015 và cho cả nhiệm kỳ Kế hoạch 5 năm 2011-2015. Đi liền với đó là phối hợp chặt chẽ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với đất nước để tạo đồng thuận xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ, các Bộ, ngành địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc chủ động cung cấp thông tin, tăng cường các hoạt động giải trình, giải đáp; mong muốn MTTQ tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận các ý kiến phản hồi cũng như những kiến nghị, đề xuất của nhân dân để tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách.

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh cũng như trong phát động, thực hiện các phong trào thi đua, nhất là các phong trào thi đua có sức lan tỏa lớn, có hiệu ứng xã hội sâu rộng như phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung tay giúp đỡ người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Nguyễn Hoàng-Nhật Bắc