In bài viết

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới

(Chinhphu.vn) - Với quyết tâm trở thành tập đoàn kinh tế mạnh và năng động, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã quyết định áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu mới trong toàn hệ thống. Lễ công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới được tổ chức hôm nay, 12/1 tại Hà Nội.

12/01/2012 20:18

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng “mỗi cán bộ, công nhân viên của Tậ̣p đoàn Petrolimex phải kiên quyết chống lại những hành vi gian lận thương mại, coi đây là hành động thiết thực nhất để bảo vệ và phát triển thương hiệu” - Ảnh: Chinhphu.vn

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành tham dự sự kiện.

Hệ thống nhận diện mới sẽ được áp dụng từ công ty Mẹ – Tập đoàn Petrolimex đến các công ty con, đơn vị thành viên tại Việt Nam và cả ở nước ngoài.

Thể hiện tầm nhìn “để tiến xa hơn”, nhận diện mới của Petrolimex là sự kế thừa các giá trị cốt lõi, quý báu của Petrolimex, phát huy các tính cách tốt đẹp của nhận diện trước.

Bên cạnh việc áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu mới, Petrolimex sẽ tập trung xây dựng văn hóa doanh nghiệp, vận hành chương trình quản lý nguồn lực doanh nghiệp, rà soát các quy trình quy phạm, hoàn thiện công tác quản lý, kiên quyết ngăn chặn, loại bỏ các hành vi vi phạm làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín, hình ảnh, thương hiệu của Tập đoàn.

Nhãn hiệu mới đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và một số quốc gia trong khu vực.

Logo mới của Tập đoàn sẽ được áp dụng thống nhất tại tất cả các đơn vị thành viên.

Phát biểu tại Lễ công bố nhận diện thương hiệu mới của Petrolimex, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đề nghị cán bộ, công nhân viên của toàn Tập đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, đảm bảo cung cấp đủ xăng dầu cho nền kinh tế trong mọi tình huống. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng yêu cầu Petrolimex tiếp tục tái cơ cấu, tổ chức lại các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao công tác quản lý, điều hành. Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đề nghị mỗi cán bộ, công nhân viên của Petrolimex phải kiên quyết chống lại những hành vi gian lận thương mại, coi đây là hành động thiết thực nhất để bảo vệ và phát triển thương hiệu.

Trước  đó, ngày 31/5/2011. Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 828/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam để hình thành Tập đoàn Xăng dầu đa sở hữu.

Xuân Tuyến