In bài viết

Tập huấn hướng dẫn áp dụng pháp luật tiếp cận thông tin tại Khánh Hoà

(Chinhphu.vn) - Ngày 28/11, tại TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hoà tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn áp dụng pháp luật tiếp cận thông tin ở cấp cơ sở cũng như đánh giá, công nhận cấp xã, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

28/11/2022 16:14
Tập huấn hướng dẫn áp dụng pháp luật tiếp cận thông tin tại Khánh Hoà - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn ngày 28/11 - Ảnh: VGP/LS

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự- hành chính (Bộ Tư pháp) đã giới thiệu những nội dung cơ bản, khái quát theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 cùng các văn bản hướng dẫn ban hành kèm theo như danh mục thông tin cần công khai; nội dung, hình thức và thời điểm công khai, công khai thông tin trên trang, cổng thông tin điện tử, trên phương tiện thông tin đại chúng, nội dung thông tin công khai có điều kiện.

Ngoài ra, các đại biểu cũng được hướng dẫn cụ thể về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin gắn với tiêu chí tiếp cận thông tin cũng như trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thực hiện công khai thông tin, cung cấp thông tin theo yêu cầu và các trường hợp được từ chối cung cấp thông tin…

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Thạo, Trưởng phòng Quản lý công tác Tiếp cận pháp luật và Tổng hợp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) cũng giới thiệu tới các đại biểu những nội dung cơ bản và điểm mới của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Theo bà Nguyễn Thị Thạo, nhiệm vụ tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg được xác định là nhiệm vụ quan trọng, triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, hàng năm, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của các cơ quan, đơn vị, địa phương mà trước hết và trực tiếp là chính quyền cấp xã.

Việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thông qua 05 tiêu chí và 20 chỉ tiêu của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg đã tạo cơ sở pháp lý cho việc xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong thực hiện các nhiệm vụ được được giao, nhất là những lĩnh vực trực tiếp gắn với quyền, lợi ích của người dân. Qua đó bảo đảm tính nghiêm minh, tính gương mẫu, thượng tôn pháp luật trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội của chính quyền cấp xã, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp hành chính gần dân nhất, hiểu dân nhất để phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Tập huấn hướng dẫn áp dụng pháp luật tiếp cận thông tin tại Khánh Hoà - Ảnh 2.

Ông Phan Hồng Nguyên phát biểu tại buổi tập huấn - Ảnh: VGP/LS

Tại buổi tập huấn, ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục Pháp luật (Bộ Tư pháp) chia sẻ: Hội nghị tập huấn lần này được xem là dịp để Bộ Tư pháp cùng các cơ quan, địa phương tìm thấy sự thống nhất trong cách áp dụng cũng như trao đổi những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai Luật tiếp cận thông tin. Thông qua việc nắm bắt thực trạng, triển khai luật tiếp cận thông tin ở cơ sở, Bộ cũng sẽ tiếp thu những tồn tại hạn chế để có giải pháp cụ thể trong việc chỉ đạo hướng dẫn, đưa luật này vào cuộc sống.

Qua đây, ông Phan Hồng Nguyên cũng mong muốn công tác tiếp cận thông tin tại cơ sở sẽ được các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà quan tâm, triển khai tích cực. Từ đó, giúp công tác tiếp cận thông tin sớm được triển khai sâu rộng đến nhân dân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận thông tin một cách công khai, minh bạch từ các cơ quan nhà nước.

LS