In bài viết

Tây Ninh: Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh

(Chinhphu.vn) - Uỷ ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2021-2026.

01/06/2021 07:23
Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh công bố kết quả bầu cử. Ảnh: Báo Tây Ninh

Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,82%. Cử tri tỉnh Tây Ninh bầu đủ 6 ĐBQH khoá XV và  52 đại biểu HĐND cấp tỉnh; 293 đại biểu HĐND cấp huyện; 2.438 đại biểu HĐND cấp xã.

Sau khi xem xét, giải quyết các khiếu nại (nếu có), Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND các cấp thuộc thẩm quyền; cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND khóa mới cho người trúng cử và báo cáo HĐND khoá mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tại kỳ họp đầu tiên.

Danh sách 52 đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ mới TẠI ĐÂY .