In bài viết

Thái Bình đã chi trả trợ cấp thất nghiệp cho bà Nguyễn Thị Hiền

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Hiền (Thái Bình) nghỉ việc từ tháng 12/2020 đến tháng 9/2021. Tháng 10/2021, bà tham gia BHXH tại một công ty khác. Vừa qua, bà làm hồ sơ đề nghị trợ cấp thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và trên Cổng Thông tin BHXH Việt Nam có thông tin bà được hỗ trợ nhưng trạng thái chưa nhận.

05/02/2022 07:02

Bà Hiền đã đến BHXH tỉnh Thái Bình để hỏi, thì được cho biết, do bà đã tham gia BHXH ở nơi khác từ tháng 10/2021 nên không được nhận gói hỗ trợ.

Bà Hiền hỏi, trường hợp của bà có được nhận trợ cấp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP không?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình trả lời vấn đề này như sau:

Qua kiểm tra thông tin chi trả trợ cấp thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP thì bà Hiền đã được BHXH tỉnh Thái Bình chuyển tiền vào tài khoản từ ngày 16/11/2021 với tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 69 tháng, số tiền là 2.400.000 đồng.

Trường hợp chưa nhận được tiền đề nghị bà liên hệ số điện thoại 02273740420 để được hướng dẫn.

Chinhphu.vn