In bài viết

Thái Bình đẩy mạnh phong trào khuyến học

(Chinhphu.vn) – Hiện nay, Quỹ khuyến học các cấp trong toàn tỉnh Thái Bình đạt 34 tỷ đồng, trong đó quỹ khuyến học gia đình từ phong trào tiết kiệm nuôi lợn đất khuyến học đạt 5,5 tỷ đồng. Với số tiền này, Quỹ khuyến học tỉnh đã hỗ trợ được hàng nghìn em học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập.

05/09/2012 16:23

Các huyện có số dư quỹ khuyến học cao là huyện Tiền Hải 6,5 tỷ đồng, huyện Đông Hưng 5,9 tỷ đồng, huyện Thái Thuỵ 5,4 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2012, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng học sinh có thành tích trong học tập 17.197 suất, với số tiền là 1,65 tỷ đồng.

Đặc biệt Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình đã triển khai dự án của Tổ chức Đông Tây hội ngộ năm thứ II, hỗ trợ học phí cho 886 học sinh gia đình nghèo, cận nghèo thuộc 9 trường THPT ngoài công lập với số tiền là 830 triệu đồng. Khen thưởng 8 học sinh giỏi, giáo viên giỏi bậc THPT đạt giải nhất quốc gia năm 2011-2012 với số tiền là 4 triệu đồng.

Hội khuyến học tỉnh Thái Bình là một trong 11 tỉnh của cả nước có tỷ lệ hội viên đạt trên 20% dân số. Đến giữa năm 2012 toàn tỉnh Thái Bình đã có 432.750 hội viên đạt tỷ lệ 24,17% dân số.

Các địa phương có số hội viên cao là huyện Kiến Xương, Thái Thuỵ, Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương với số lượng 4.655 hội viên. Toàn tỉnh Thái Bình đã có 234.207 gia đình đăng ký phấn đấu trở thành “Gia đình hiếu học”, 3.699 dòng họ đăng ký phấn đấu trở thành “Dòng họ hiếu học”, 1.651 thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng “Khu dân cư hiếu học”.

Thanh Châu

(Theo thaibinh.gov.vn)