In bài viết

Thái Bình: Tạo việc làm cho 14.600 lao động

(Chinhphu.vn) – 6 tháng đầu năm 2012, tỉnh Thái Bình đã đào tạo nghề cho 11.400 lao động, tạo việc làm mới cho 14.600 lao động, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2011.

04/07/2012 14:19

Tỉnh Thái Bình đã giải quyết cho vay 4,5 tỷ đồng từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm cho các dự án sản xuất vừa và nhỏ, tạo việc làm mới cho trên 500 lao động.

Bên cạnh đó, tỉnh Thái Bình cũng đã quyết định trợ cấp cho trên 1.400 trường hợp hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, duyệt trên 97.000 thẻ bảo hiểm y tế người nghèo; phê duyệt trên 48.500 người cận nghèo đề nghị cấp bảo hiểm y tế; hỗ trợ tiền điện cho gần 46.300 hộ nghèo.

Hiện nay, tỉnh Thái Bình còn gần 46.400 hộ nghèo và trên 23.200 hộ cận nghèo.

Thanh Hà