In bài viết

BHXH đã chuyển tiền hỗ trợ cho bà Trần Thị Nguyệt

(Chinhphu.vn) – Bà Trần Thị Nguyệt (Thái Nguyên) nộp hồ sơ hỗ trợ trên hệ thống và được báo đã nhận được tiền, nhưng thực tế bà chưa nhận được. Bà đề nghị cơ quan BHXH xác minh và giải thích về vấn đề này.

15/02/2022 08:02
Thái Nguyên: BHXH đã chuyển tiền hỗ trợ cho bà Trần Thị Nguyệt - Ảnh 1.

Số tiền hỗ trợ đã được chuyển vào tài khoản cá nhân do bà Trần Thị Nguyệt đăng ký lại với cơ quan BHXH

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Ngày 15/11/2021, BHXH thị xã Phổ Yên thuộc BHXH tỉnh Thái Nguyên đã chuyển trả tiền cho bà Nguyệt nhưng do bà Nguyệt cung cấp sai số tài khoản. Sau đó BHXH thị xã Phổ Yên đã trực tiếp liên hệ bà Nguyệt, yêu cầu bà cung cấp lại số tài khoản. Ngày 2/12/2021, BHXH thị xã Phổ Yên đã chuyển trả tiền chi hỗ trợ đối với bà Nguyệt bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ, số tiền hỗ trợ đã được chuyển vào tài khoản cá nhân do bà Trần Thị Nguyệt đăng ký lại với cơ quan BHXH.

Về việc bà nhận được thông báo là đã nhận tiền nhưng kiểm tra tài khoản bà chưa nhận được là do tại thời điểm chuyển trả tiền chi hỗ trợ lần 1 thì cơ quan BHXH thông báo đã nhận nhưng do bà cung cấp sai số tài khoản.

Mặt khác, cùng một thời điểm cơ quan BHXH nhận được số hồ sơ đề nghị nhận trợ cấp rất lớn nên thời gian xử lý chuyển tiền lần 2 bị chậm. Thay mặt BHXH Việt Nam, Trung tâm Chăm sóc khách hàng tiếp thu ý kiến phản ánh của bà Nguyệt để hoàn thiện các dịch vụ hướng tới phục vụ người dân được kịp thời.

Chinhphu.vn