In bài viết

Thái Nguyên có tân Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh

(Chinhphu.vn) - Chiều 10/12, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện quy trình công tác cán bộ để miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh cán bộ chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh theo quy định.

11/12/2020 08:23
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc mừng các đồng chí được giao trọng trách mới. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Theo đó, HĐND tỉnh Thái Nguyên thực hiện miễn nhiệm, bầu Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh; miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐND tỉnh; miễn nhiệm, bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trên cơ sở các tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, tờ trình của Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh 1 Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung 1 Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Hồng Bắc để nghỉ hưu theo quy định.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Các đại biểu đã bầu ông Trịnh Việt Hùng (sinh năm 1977), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 với kết quả đạt 100%.

Ông Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 với kết quả đạt 100%.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Xuân Hòa để nghỉ hưu theo quy định và bầu ông Phạm Hoàng Sơn (sinh năm 1976), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 với  kết quả đạt 100%.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Ông Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phú Bình được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

BT