In bài viết

Thái Nguyên: Hoàn thành bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND nhiệm kỳ mới

(Chinhphu.vn) - Sáng nay (28/6), kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 bắt đầu chương trình làm việc.

28/06/2016 15:53


Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên
Tại kỳ họp, các đại biểu nghe kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Trưởng, Phó các ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; các ủy viên UBND tỉnh; Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh; biểu quyết thông qua số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các ban HĐND tỉnh.

Tiến hành công tác bầu cử, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kết quả, ông Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2016-2021.

 Ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII cũng tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII. Bà Hà Thị Bích Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII.

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua số lượng, danh sách bầu cử và tiên hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND.

Các ông: Nhữ Văn Tâm, Trịnh Việt Hùng, Đoàn Văn Tuấn được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu cũng đã tiến hành bầu các Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm 21 vị.

Hoàng Lâm