In bài viết

Tham gia hoàn thiện công trình không cần chứng chỉ năng lực

(Chinhphu.vn) – Công ty bà Ngô Thị Kim (Hà Nội) đang cung cấp, lắp đặt và thi công các hạng mục: Vách kính ngăn phòng họp, làm trần sợi khoáng, trần thạch cao, sơn bả, sàn nâng cho văn phòng. Vậy, công ty bà có cần xin chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hay không?

14/07/2021 10:02

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 83 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trường hợp tổ chức thực hiện cung cấp, lắp đặt và thi công công tác hoàn thiện công trình xây dựng như vách kính ngăn phòng họp, trần sợi khoáng, trần thạch cao, sơn bả, sàn nâng cho văn phòng không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình thì không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực.

Chinhphu.vn