In bài viết

Thẩm quyền cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ

(Chinhphu.vn) - Theo quy định tại Thông tư số 14/2022/TT-BNV về trình độ đào tạo với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ, nếu tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở có thẩm quyền cấp.

20/07/2023 07:02

Bà Trịnh Lê Hằng (TPHCM) hỏi, trường hợp có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ do Sở Nội vụ cấp có phù hợp theo quy định trên không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của Bộ Nội vụ; Điểm 5.1 Khoản 5 Mục I, II Phụ lục II kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ, quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với vị trí việc làm lưu trữ viên chính, lưu trữ viên: 

"Tốt nghiệp đại học trở lên ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành lưu trữ".

Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ Nội vụ quy định về thẩm quyền in, cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng: 

"Học viện Hành chính Quốc gia; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu được quyền in, cấp chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền giao thực hiện".

Trường hợp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ do Sở Nội vụ cấp không quy định đối với vị trí việc làm viên chức ngành lưu trữ, vì vậy không phù hợp với quy định nêu trên.

Chinhphu.vn