In bài viết

Thẩm quyền xác định đối tượng được cấp thẻ BHYT

(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Hữu Thái (tỉnh Hà Tĩnh) hỏi: Người dân ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 900/2017QĐ-TTg ngày 20/6/2017 có được cấp thẻ BHYT theo Luật BHYT sửa đổi không?

18/10/2017 08:02

Ảnh: VGP/Hải Hoa

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 4, Điều 1 Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2014; Điều 4 Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn, xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, UBND xã có trách nhiệm lập danh sách người tham gia BHYT thuộc đối tượng người nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn gửi cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện rà soát, xác định đúng đối tượng được cấp thẻ BHYT.

Trường hợp người dân sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu có được cấp thẻ BHYT hay không thuộc thẩm quyền xác định đối tượng, lập và phê duyệt danh sách của các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn. Trên cơ sở đó, cơ quan BHXH có trách nhiệm in và phát hành thẻ BHYT kịp thời, đúng quy định.

Chinhphu.vn