In bài viết

Thẩm quyền xác nhận khi đổi chứng minh nhân dân

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Hiển sinh tại Hải Dương, năm 2003 được Công an Hải Dương cấp Chứng minh nhân dân (CMND) số 142253992. Năm 2012 ông mua nhà ở Hải Phòng, trên sổ đỏ ghi số CMND do Công an Hải Dương cấp.

09/10/2015 08:02

Tháng 11/2012 ông Hiển đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: 37/43 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng. Ngày 19/9/2014 ông được Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cấp CMND số 030086000077. Khi làm đơn đề nghị cấp CMND tại Hải Phòng ông Hiển có đề nghị cấp giấy xác nhận đổi số CMND từ số cũ về số mới nhưng không được Công an quận Hồng Bàng chấp nhận với lý do: Công an Hồng Bàng cấp mới, không cấp đổi.

Nay ông Hiển làm thủ tục vay vốn ngân hàng, cán bộ Nnân hàng yêu cầu phải có Giấy xác nhận 2 số CMND trên là của 1 người. Ông Hiển liên hệ Công an phường Hạ Lý nhưng được trả lời không có thẩm quyền để xác nhận và hướng dẫn ông lên Công an Quận. Ông Hiển đã đến Công an Quận Hồng Bàng và Công an TP. Hải Phòng nhưng đều bị từ chối với lý do: CMND cũ là do địa phương khác cấp nên không xác nhận.

Ông Hiển hỏi, ông phải đến cơ quan nào để xin giấy xác nhận 2 CMND là của 1 người? Nếu Công an Phường Hạ Lý, Công An quận Hồng Bàng, và Công an TP Hải Phòng đều không xác nhận thì ông phải làm thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời ông Hiển như sau:

Theo khoản 2, Điều 13 Thông tư số 05/2014/TT-BCA ngày 22/1/2014 của Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý chứng minh nhân dân “Thủ trưởng đơn vị nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại CMND ký giấy xác nhận số CMND của công dân” và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an về việc xác nhận số CMND cho công dân thì Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng là cơ quan phải có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số CMND cho công dân.

Đề nghị ông Nguyễn Văn Hiển liên hệ với Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng để được giải quyết theo quy định.

Chinhphu.vn