In bài viết

Thẩm quyền xử phạt vi phạm về hút thuốc lá tại công sở

(Chinhphu.vn) - Ông Hoàng Mạnh Hùng hỏi: Người hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm sẽ bị xử phạt hành chính, vậy nếu cán bộ, người lao động trong cơ quan hành chính vi phạm quy định này tại nơi làm việc thì việc xử phạt sẽ thực hiện thế nào? Lãnh đạo cơ quan, đơn vị có được phép ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính không?

15/08/2015 07:11

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời ông Hùng như sau:

Cán bộ, người lao động trong cơ quan hành chính vi phạm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc vẫn bị xử phạt vi phạm hành chính như các cá nhân khác khi có hành vi vi phạm.

Về thẩm quyền xử phạt của Lãnh đạo cơ quan, đơn vị: Chỉ những Lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền được quy định trong Luật xử lý vi phạm hành chính và mới được phép tiến hành xử phạt.

Để tăng cường hiệu quả của việc thực hiện quy định cấm hút thuốc, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã quy định Lãnh đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm: “Đưa quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ”.

Như vậy, nếu quy chế của cơ quan, đơn vị có quy định về các hình thức xử phạt, hoặc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, người lao động vi phạm quy định cấm hút thuốc thì người đứng đầu có thẩm quyền xử phạt hoặc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, người lao động. Hoặc đưa vào quy định bình bầu cuối tháng, cuối quý hoặc hàng năm đối với các cá nhân hoặc tổ chức của cơ quan, đơn vị.

Chinhphu.vn