In bài viết

Tháng 7 huy động hơn 15.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Tháng 7/2015, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức 24 phiên đấu thầu, huy động được 15,6 nghìn tỉ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP), tăng 88,9% so với tháng 6.

01/08/2015 18:28

Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 14.747 tỉ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 900 tỉ đồng. Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 5,98-6,00%/năm, 5 năm trong khoảng 6,39-6,40%/năm, 10 năm là 6,70%/năm, 15 năm trong khoảng 7,64-7,80%/năm.

So với tháng 6, lãi suất trái phiếu kỳ 3 năm, 5 năm giữ nguyên; lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 1,10%/năm, 15 năm tăng 0,16%/năm.

Trên thị trường thứ cấp tháng 7/2015, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 319 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 34,3 nghìn tỉ đồng, giảm 39,4% so với tháng 6.

Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 241 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 24,4 nghìn tỉ đồng, giảm 17% so với tháng 6. Trong đó, giá trị giao dịch TPCP bảo lãnh outright đạt hơn 6,1 nghìn tỉ đồng, repos đạt hơn 3,4 nghìn tỉ đồng.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 512 tỉ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 211 tỉ đồng. Giá trị giao dịch mua repos của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 206 tỉ đồng, không có giá trị giao dịch bán repos.

Trên thị trường giao dịch tín phiếu Kho bạc thứ cấp, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc outright đạt 5 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 491 tỉ đồng, không có giao dịch repos.

Nguyên Linh