In bài viết

Thăng hạng viên chức có cần học lại chứng chỉ?

(Chinhphu.vn) - Ông Hoàng Ngọc Duy công tác tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang, được bổ nhiệm viên chức từ năm 2012, mã ngạch 13a.095 (kỹ sư cao đẳng). Năm 2021, ông chuyển sang chuyên ngành công tác xã hội.

20/04/2022 09:02

Ông Duy đã học và có chứng chỉ công tác xã hội hạng III và nghiệp vụ công tác xã hội, nhưng Sở Nội vụ yêu cầu ông phải có chứng chỉ công tác xã hội hạng IV thì mới được chuyển ngạch và sau đó mới thăng hạng lên hạng III. Vậy, ông có thể được thăng hạng luôn lên hạng III và không phải chuyển về mã ngạch công tác xã hội không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 1/10/2014 và Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV ngày 11/1/2016 thì trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp kỹ sư (hạng III), mã số V.05.02.07 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch kỹ sư, mã số 13.095 được thực hiện kể từ ngày 1/3/2016.

Đối với viên chức chuyển sang viên chức chuyên ngành công tác xã hội thì phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn của ngạch công tác xã hội. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP thì mỗi chức danh nghề nghiệp chỉ có một loại chứng chỉ bồi dưỡng.

Đồng thời, Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP quy định: "Cán bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 17 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP hoặc đã được bổ nhiệm vào chức vụ, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng tương ứng theo quy định của Nghị định này".

Do đó, trường hợp ông Hoàng Ngọc Duy có chứng chỉ bồi dưỡng công tác xã hội hạng III và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện khác của hạng thì được bổ nhiệm vào chức danh công tác xã hội hạng III mà không phải học lại chứng chỉ công tác xã hội hạng IV.

Chinhphu.vn