In bài viết

Thanh Hóa hướng dẫn thủ tục nhận hỗ trợ do COVID-19

(Chinhphu.vn) - Bà Cầm Thị Duyên (Thanh Hoá) làm tạp vụ tại một cửa hàng Hàn Quốc. Hiện nay, cửa hàng phải đóng cửa do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bà Duyên hỏi, trường hợp của bà có được nhận hỗ trợ không? Nếu được thì bà cần liên hệ như thế nào?

21/08/2021 17:20

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa  trả lời vấn đề này như sau:

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ bao gồm 12 chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với các đối tượng và điều kiện hỗ trợ được quy định cụ thể tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp của bà Duyên chưa nói rõ là có giao kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội hay không. Để biết có được hỗ trợ hay không, liên hệ đến đâu, bà cần đối chiếu với đối tượng, điều kiện hỗ trợ, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu trên.

Chinhphu.vn