In bài viết

Thành lập 6 phường mới thuộc thành phố Thanh Hóa

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết thành lập 6 phường: Đông Cương, Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng, Quảng Thành, Quảng Thắng thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

20/08/2013 14:23

 

Một góc thành phố Thanh Hóa

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thành lập phường Đông Cương trên cơ sở toàn bộ 680,84 ha diện tích tự nhiên và 16.800 nhân khẩu của xã Đông Cương.

Thành lập phường Đông Hương trên cơ sở toàn bộ 341,94 ha diện tích tự nhiên và 17.000 nhân khẩu của xã Đông Hương.

Thành lập phường Đông Hải trên cơ sở toàn bộ 678 ha diện tích tự nhiên và 16.100 nhân khẩu của xã Đông Hải.

Thành lập phường Quảng Hưng trên cơ sở toàn bộ 618,3 ha diện tích tự nhiên và 14.450 nhân khẩu của xã Quảng Hưng.

Thành lập phường Quảng Thành trên cơ sở toàn bộ 843,71 ha diện tích tự nhiên và 19.500 nhân khẩu của xã Quảng Thành.

Thành lập phường Quảng Thắng trên cơ sở toàn bộ 359 ha diện tích tự nhiên và 14.500 nhân khẩu của xã Quảng Thắng.

Sau khi thành lập 6 phường, thành phố Thanh Hóa có 14.677,07 ha diện tích tự nhiên và 393.294 nhân khẩu, 37 đơn vị hành chính cấp xã gồm 20 phường và 17 xã.

Hoàng Diên