In bài viết

Thanh niên xung phong từ trần, thân nhân có được mai táng phí?

(Chinhphu.vn) - Ông nội của ông Lê Văn Bình (Hà Nam) là thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ, đã mất năm 1991. Năm 2014, gia đình được truy lĩnh trợ cấp một lần cho thân nhân thanh niên xung phong từ trần. Ông Bình hỏi, gia đình ông có được giải quyết thêm chế độ mai táng phí theo Luật BHXH không?

30/07/2017 10:02

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Trường hợp ông nội của ông Bình là thanh niên xung phong chết năm 1991, gia đình đã được giải quyết trợ cấp một lần cho thân nhân thanh niên xung phong từ trần theo quy định chính sách về chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, Luật BHXH hiện hành không quy định thân nhân đối tượng này được giải quyết hưởng mai táng phí.

Chinhphu.vn