In bài viết

Thành phố Huế có thêm 3 phường mới

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết thành lập thêm 3 phường: Hương Long, Thủy Xuân, Thủy Biều thuộc thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế).

26/03/2010 11:14

 
 TP. Huế có thêm 3 phường mới
Các phường trên được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu tương ứng của 3 xã Hương Long,  Thủy Xuân, Thủy Biều trước đây.

Phường Hương Long mới được thành lập có 728,2ha diện tích tự nhiên và 10.990 nhân khẩu; phường Thủy Xuân có 769,7 ha diện tích tự nhiên và 11.265 nhân khẩu; phường Thủy Biều có diện tích tự nhiên 657,3 ha và 9.929 nhân khẩu.

Như vậy, sau khi điều chỉnh, thành phố Huế có tổng diện tích tự nhiên là 7.099 ha và 339.822 nhân khẩu, có 27 phường trực thuộc bao gồm: An Cựu, An Hòa, An Đông, An Tây, Hương Sơ, Kim Long, Phú Bình, Phú Cát, Phú Hậu, Phú Hiệp, Phú Hòa, Phú Hội, Phú Nhuận, Phú Thuận, Phước Vĩnh, Phường Đúc, Tây Lộc, Thuận Hòa, Thuận Lộc, Thuận Thành, Trường An, Vĩnh Ninh, Vỹ Dạ, Xuân Phú, Hương Long, Thủy Xuân, Thủy Biều.

 Hà Phương

(Nguồn: Nghị quyết 14/NQ-CP)