In bài viết

Thành phố Sông Công hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định công nhận thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

19/06/2018 17:32

Một góc xã nông thôn mới Vinh Sơn, thành phố Sông Công

Đến nay 4//4 xã của thành phố Sông Công đã được UBND tỉnh Thái nguyên công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong những năm qua, thành phố Sông Công đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, tăng trưởng kinh tế luôn giữ ở mức khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng cơ bản chiếm 75,4%; thương mại dịch vụ chiếm 17,4%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 7,2%.

Nhằm phát huy thế mạnh của từng địa phương, thành phố đã vận động người dân thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích đất sản xuất, quan tâm phát triển dịch vụ, thương mại, thúc đẩy giao thương để tăng cường trao đổi hàng hóa, quảng bá tiềm năng để thu hút đầu tư. Trong đó, tập trung phát triển vùng chè an toàn VietGap ứng dụng công nghệ cao tại các xã Bá Xuyên, Tân Quang; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế với nhiều cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, ưu tiên hỗ trợ, khuyến khích phát triển doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp...

Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của các xã trên địa bàn thành phố đạt gần 32 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn của thành phố chỉ còn 5,93%.

Chí Kiên