In bài viết

Thanh toán chênh lệch chi phí khám chữa bệnh BHYT

(Chinhphu.vn) - Ông Ma Văn Đường (duongmv.tq86@...) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Tháng 3/2013, ông Đường đi chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và được thanh toán 15% tổng số tiền viện phí (do khám bệnh vượt tuyến).

28/04/2013 08:36

Ông Đường hỏi: Khi về đơn vị công tác ông có được cơ quan hay Bảo hiểm xã hội huyện chi trả tiền viện phí và các khoản khác nữa không?

Ông Lê Văn Phúc, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề ông Đường hỏi như sau:

Hiện nay, giá dịch vụ tại các bệnh viện công lập chỉ được tính 3/7 yếu tố cấu thành, chủ yếu là các chi phí trực tiếp cho người bệnh và Quỹ BHYT chi trả theo mức giá này. Tuy nhiên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là bệnh viện tự chủ hoàn toàn nên giá dịch vụ y tế được tính đủ các cấu phần.

Mặc dù ông Đường khám vượt tuyến tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, được Quỹ BHYT chi trả 30% chi phí, nhưng do ông phải đóng thêm phần chênh lệch giữa giá dịch vụ y tế tính một phần và giá tính đủ nên chi phí được Quỹ BHYT thanh toán/tổng chi phí chỉ chiếm 15%.

Như vậy, ông Đường sẽ không được cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện thanh toán thêm chi phí khám, chữa bệnh ông đã trả tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Thanh toán bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh trái tuyến

- Thanh toán bảo hiểm y tế trong trường hợp cấp cứu