In bài viết

Mua tin phòng, chống tham nhũng: Thành ủy TPHCM nói gì?

(Chinhphu.vn) - Chiều 2/11, ông Trần Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM thông tin thêm tới báo chí về Quy định 1629-QĐ/TU về việc mua tin và xử lý thông tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) trên địa bàn mà Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành.

02/11/2023 16:53
Thành ủy TPHCM thông tin thêm về việc mua tin phòng, chống tham nhũng - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM thông tin tới báo chí - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Ông Trung cho biết, về việc bảo mật thông tin, sự an toàn của người cấp tin, Điều 3 của Quy định số 1629-QĐ/TU có quy định nguyên tắc tiếp nhận, xử lý thông tin và mua tin là bảo đảm bí mật, an toàn cho người cung cấp thông tin theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo, người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Điều 5 Quy định số 1629-QĐ/TU cũng đã xác định người cung cấp thông tin có các quyền được đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác khi cung cấp thông tin.

Ngoài ra, để đảm bảo bí mật thông tin của người cung cấp thông tin thì toàn bộ hồ sơ, thủ tục chi trả sẽ được thực hiện theo chế độ mật; chỉ những người có thẩm quyền mới có quyền xem những hồ sơ này (Khoản 4 Điều 11).

Về việc bảo vệ cho người cấp tin, Khoản 3 Điều 7 Quy định số 1629-QĐ/TU đã có quy định việc này. Ngoài ra, Thành ủy TPHCM cũng đã có văn bản về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.

Ông Trung khẳng định cơ chế mua tin này sẽ khó có thể bị lợi dụng để vu khống, tố cáo nặc danh bởi theo Quy định (Khoản 2 Điều 5) thì người cung cấp thông tin phải cung cấp rõ họ tên, số căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ liên lạc và giữ mối liên hệ với người tiếp nhận thông tin, nên sẽ không thể có trường hợp nặc danh hoặc mạo danh.

Đồng thời, người cung cấp thông tin cũng phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của những thông tin, tài liệu do mình cung cấp; bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo, phản ánh sai sự thật của mình gây ra.

Theo Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, mức chi tối đa 10 triệu đồng mỗi tin là thực hiện theo Hướng dẫn số 53- HD/VPTW ngày 16/7/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về một số điểm về chế độ mật phí đối với Ban Nội chính các tỉnh, thành ủy; Công văn số 900-CV/BNCTW ngày 05/5/2014 của Ban Nội chính Trung ương về nghiệp vụ mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng.

"Chưa có thước đo cụ thể để xác định số tiền này nhiều hay ít hoặc đáp ứng mong muốn của người cấp tin hay không. Tại buổi làm việc ngày 31/10/20232, Thường trực Thành ủy cũng đã có chia sẻ rằng cán bộ, đảng viên, nhân dân cung cấp thông tin với mục tiêu cao nhất là để xây dựng, PCTNTC là chính nên mức chi trả là hình thức để khuyến khích nhân dân thông tin, còn mục tiêu cao nhất, chung nhất vẫn là làm sao đạt hiệu quả về PCTNTC", ông Trung cho biết.

Cũng theo ông Trung, từ trước đến nay, việc ghi nhận thông tin về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn được Thành phố triển khai thực hiện theo các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước (như qua tiếp công dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, kiểm tra, thanh tra, giám sát...).

Việc chi tiền mua tin hiện nay là căn cứ theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, kinh nghiệm triển khai của của một số tỉnh, thành phố và nhằm để khuyến khích, động viên người dân cung cấp thông tin, từ đó góp phần đó nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn Thành phố.

Ông Trung thông tin thêm, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố đã được thành lập cuối năm 2022 nên việc ban hành Quy định thời điểm này (như trên đã trình bày) là một bước để hoàn thiện các quy trình hoạt động của Ban Chỉ đạo.

"Thực ra, đây không phải là quy định mới. Ban Nội chính Trung ương đã vận dụng và một số tỉnh cũng đã xây dựng quy định mua tin. Thành phố căn cứ vào tình hình thực tế và cũng có tham khảo kinh nghiệm từ Trung ương, các tỉnh bạn để xây dựng quy định này", theo ông Trung.

Anh Thơ