In bài viết

Thảo luận, xây dựng Nghị quyết của Chính phủ thực sự sát, đúng tình hình

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh yêu cầu này khi phát biểu gợi ý thảo luận đối với Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

29/12/2015 07:00
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung phân tích, thảo luận vào 2 báo cáo chính đã được trình bày tại Hội nghị là Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 (do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trình bày) và Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 (do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày).

Cụ thể, trong thảo luận về Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, Thủ tướng yêu cầu cần hết sức quan tâm, tập trung làm rõ, đánh giá được những mặt tích cực, những ưu điểm, những kết quả đạt được để tiếp tục phát huy trong năm 2016 và thời gian tới; đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế, những yếu kém còn tồn tại, nhất là nguyên nhân chủ quan, khách quan của những tồn tại, hạn chế để đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả.

Liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, dự thảo Nghị quyết đã được xây dựng trên tinh thần cụ thể hóa Kết luận của Trung ương, của Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, qua đó đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn với hàng trăm cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể cũng như đề ra các yêu cầu trong tổ chức thực hiện.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các đại biểu tập trung phát biểu, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết; bảo đảm Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 được ban hành bám sát Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, thực sự đúng, sát với thực tế tình hình kinh tế-xã hội của đất nước để làm sao đất nước bước vào thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 sẽ đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra cho năm 2016, tạo điều kiện, tiền đề để thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2016-2020 mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sắp tới sẽ đề ra.

“Ý kiến phát biểu của các đồng chí sẽ được Chính phủ xem xét, tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện và sẽ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 để triển khai thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2016”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu./.
 
Nguyễn Hoàng