In bài viết

Thắt chặt quản lý tiền ảo

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ theo dõi, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cũng như thực tiễn của Việt Nam để đề xuất các biện pháp và chính sách hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và quản lý đối với tiền điện tử.

21/09/2017 12:10

Đây là khẳng định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên quan đến tiền ảo Bitcoin và các loại tiền ảo khác. Đồng thời, NHNN cũng phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành nhằm đề xuất biện pháp quản lý phù hợp đối với tài sản ảo, tiền ảo trong thời gian tới theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cơ quan này cũng đã nhiều lần cảnh báo những rủi ro đến từ tiền ảo Bitcoin.

Cho rằng sự xuất hiện của Bitcoin đã gây ra nhiều rủi ro cho người sử dụng, từ năm 2014, NHNN đã khẳng định Bitcoin và các loại tiền ảo khác không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Việc sở hữu, mua bán, sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác như là một loại tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo vệ.

Ngày 21/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1255/QĐ-TTg về việc “Phê duyệt Đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền ảo, tiền điện tử”.

Theo đó, NHNN được giao làm đầu mối rà soát, nghiên cứu và đề nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành một văn bản quy phạm pháp luật về tiền điện tử trình Thủ tướng Chính phủ (thời hạn hoàn thành là tháng 8/2018); đồng thời phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành khác nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thuế đối với tài sản ảo, tiền ảo cũng như biện pháp phòng, chống, xử lý các vi phạm liên quan tới tài sản ảo, tiền ảo.

T. Minh (theo TTXVN)