In bài viết

Thay đổi 2 thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý thay thế 2 thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện.

03/05/2012 16:30

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo, thay ông Nguyễn Quốc Triệu đã nhận nhiệm vụ khác.

Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo, thay bà Lâm Phương Thanh đã nhận nhiệm vụ khác.

Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đã được thành lập theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 26/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ lập kế hoạch và chỉ đạo triển khai công tác vận động hiến máu tình nguyện để đảm bảo máu cho nhu cầu điều trị, cứu chữa người bệnh trên toàn quốc; đề xuất, tham gia xây dựng các chính sách về vận động hiến máu tình nguyện; kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của công tác vận động hiến máu tình nguyện trên toàn quốc.

Đông thời, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện. Tổ chức các hoạt động cấp quốc gia và khu vực về vận động hiến máu tình nguyện. Tổng kết, đánh giá, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật thông tin về hiến máu tình nguyện...

Nam Khánh