In bài viết

Thay đổi biện pháp thi công có phải thẩm định thiết kế?

(Chinhphu.vn) - Chủ đầu tư cần căn cứ thiết kế biện pháp thi công điều chỉnh để đánh giá an toàn chịu lực của công trình, trường hợp có có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì cần thực hiện thẩm định điều chỉnh.

05/08/2021 08:02

Đơn vị ông Nguyễn Huy Tùng (Hà Nội) là chủ đầu tư công trình đã được thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tháng 8/2020 (công trình dân dụng cấp III).

Đến nay biện pháp thi công phần ngầm phải điều chỉnh do biện pháp thi công đã phê duyệt cùng với thiết kế không còn phù hợp (biện pháp thi công đã phê duyệt dùng cừ larsen 9m giữ vách đất đào mở để thi công tầng hầm. Do địa chất thực tế một số vị trí gặp đá, không ép cừ được nên biện pháp thi công điều chỉnh chuyển sang dùng cọc cừ khoan nhồi D300 thay cừ larsen. Cừ larsen theo biện pháp thi công đã phê duyệt hay cọc cừ khoan nhồi D300 theo biện pháp thi công điều chỉnh chỉ có nhiệm vụ giữ vách đất, không tham gia chịu lực của công trình).

Ông Tùng hỏi, việc điều chỉnh biện pháp thi công như vậy có thuộc trường hợp thẩm định điều chỉnh thiết kế quy định tại Khoản 1 Điều 39 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ hay không? Nếu không thì cơ quan nào sẽ thẩm định nội dung điều chỉnh này làm cơ sở để chủ đầu tư phê duyệt?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 39 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định, cơ quan chuyên môn về xây dựng theo thẩm quyền quy định tại Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thực hiện việc thẩm định thiết kế xây dựng điều chỉnh đối với các trường hợp: “Điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu chịu lực và biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình”.

Theo đó, chủ đầu tư cần căn cứ thiết kế biện pháp thi công điều chỉnh để đánh giá an toàn chịu lực của công trình, trường hợp có có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì cần thực hiện thẩm định điều chỉnh.

Chủ đầu tư căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP để xác định thẩm quyền thẩm định thiết kế điều chỉnh.

Chinhphu.vn