In bài viết

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ quyết định đồng chí Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay đồng chí Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu.

03/05/2012 16:36