In bài viết

Thế nào là điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí?

(Chinhphu.vn) - Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí là việc điều chỉnh các chi phí trong cơ cấu tổng mức đầu tư và không làm phát sinh hạng mục trong từng loại chi phí.

22/10/2018 08:02

Theo phản ánh của ông Nguyễn Xuân Hùng (Hải Phòng), Khoản 3, Điều 7 Nghị định 32/2015/NĐ-CP quy định: “3. Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí gồm cả chi phí dự phòng nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình”.

Khoản 4, Điều 11 Nghị định 32/2015/NĐ-CP quy định: “4. Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng đã được phê duyệt bao gồm cả chi phí dự phòng thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh”.

Tuy nhiên hiện ông Hùng chưa thấy có định nghĩa thế nào là "điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí".

Có nhiều ý kiến cho rằng điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nghĩa là chuyển giá trị chi phí từ chi phí nọ sang chi phí kia (ví dụ: Chuyển từ chi phí dự phòng sang chi phí thiết bị, chi phí xây dựng,...).

Bên cạnh đó, cũng có nhiều quan điểm cho rằng điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nghĩa là chuyển giá trị chi phí từ chi phí nọ sang chi phí kia nhưng không làm phát sinh thêm hạng mục trong từng loại chi phí, nếu phát sinh thêm các hạng mục tại một trong số các chi phí thì không gọi là điều chỉnh cơ cấu (ví dụ: Trước khi điều chỉnh thì chi phí thiết bị chỉ gồm một hạng mục là thiết bị chữa cháy, nhưng sau khi điều chỉnh lấy từ chi phí dự phòng sang thì chi phí thiết bị được bổ sung thêm một hạng mục nữa là thiết bị phòng họp gồm bàn, ghế và máy chiếu - như vậy không được coi là điều chỉnh cơ cấu).

Ông Hùng hỏi, các cách hiểu như trên có đúng không? Ông đề nghị cơ quan chức năng làm rõ định nghĩa về "điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí".

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung, cơ cấu tổng mức đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 4 Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Việc điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí là việc điều chỉnh các chi phí trong cơ cấu tổng mức đầu tư và không làm phát sinh hạng mục trong từng loại chi phí.

Chinhphu.vn