In bài viết

Thế nào là Giấy chứng nhận lưu hành tự do?

(Chinhphu.vn) – Theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý Ngoại thương, Giấy chứng nhận lưu hành tự do là văn bản chứng nhận do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa để chứng nhận hàng hóa đó được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

09/04/2021 08:02

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thu Hoa (TPHCM), Điều 4 Thông tư số 14/2020/TT-BYT về đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập có nội dung về Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS). Bà Hoa hỏi, hãng sản xuất thiết bị y tế chỉ có Giấy chứng nhận CE để xuất khẩu thì có được xem là Giấy chứng nhận lưu hành tự do không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý Ngoại thương, Giấy chứng nhận lưu hành tự do là văn bản chứng nhận do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa để chứng nhận hàng hóa đó được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

Do đó, Giấy chứng nhận CE không được xem là Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).

Chinhphu.vn