In bài viết

Thế nào là trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức?

(Chinhphu.vn) – Bà Lý Thị Kiều Trang (Bến Tre) tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, đã đủ 5 năm làm vị trí kế toán cho công ty tư nhân và có đóng BHXH bắt buộc. Vậy bà có đủ điều kiện xét tuyển công chức theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng hay không?

06/08/2021 15:02

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điều 6 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt được quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP gồm:

“a) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên chức 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự);

b) Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu, đã có thời gian công tác 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) hoặc làm công tác cơ yếu, tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng chính thức vào quân đội, công an hoặc tại các tổ chức của lực lượng cơ yếu”.

Do vậy, trường hợp bà Lý Thị Kiều Trang (tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán và có đủ 5 làm vị trí kế toán cho công ty tư nhân, có đóng BHXH bắt buộc) không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên để được xem xét tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt.

Chinhphu.vn