In bài viết

Thêm nhiều trường đại học công bố điểm trúng tuyển

(Chinhphu.vn)- Sáng 9/8, các trường đại học, các học viện tiếp tục công bố điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019 và danh sách thí sinh trúng tuyển.

09/08/2019 15:03
1/ Học viện Ngoại giao

Học viện Ngoại giao thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy 2019. 

Xem chi tiết tại đây.  

2/ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2019.

Xem chi tiết tại đây.

3/ Đại học Thăng Long công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2019.

Xem chi tiết tại đây.

4/ Trường Đại học Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2019.

Xem chi tiết tại đây.

5/ Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2019 cho cơ sở tại Hà Nội.

Xem chi tiết tại đây.

6/ Học viện Chính sách và Phát triển công bố điểm trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2019 và Danh sách thí sinh trúng tuyển.

Xem chi tiết tại đây.

7/ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo danh sách trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2019, gồm 2.354 thi sinh.

Xem chi tiết tại đây.

8/ Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy khóa 44 (2019-2013) của 5 ngành đào tạo. Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên (nếu có).

Xem chi tiết tại đây. 

9/ Trường Đại học Y dược Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển và Danh sách thí sinh trung tuyển năm 2019.

Xem chi tiết tại đây.

10/ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc ĐHQG Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019.

Xem chi tiết tại đây.

11/ Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển đợt 1 hệ chính quy năm 2019.

Xem chi tiết tại đây.

12/ Đại học Đà Lạt công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019.

Xem chi tiết tại đây.
 
13/ Trường Đại học An Giang công bố kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy theo phương thức sử dụng điểm thi THPT 2019.

Xem chi tiết tại đây.

14/ Đại học Cần Thơ công bố điểm chuẩn và Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chinh quy đợt 1 năm 2019.

Xem chi tiết tại đây.

* Xem danh sách trúng tuyển tại đây.

15/ Đại học Đà Nẵng công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 năm 2019 vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên theo kết quả thi THPT quốc gia.

Xem chi tiết tại đây.

16/ Trường Đại học Nha Trang thông báo điểm trúng tuyển đại học theo điểm thi THPT năm 2019.

Xem chi tiết tại đây.

17/ Trường Đại học Tây Nguyên công bố quyết định công nhận mức điểm trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2019.

* Xem chi tiết tại đây.

Thanh Xuân