In bài viết

Thi công phòng cháy, chữa cháy không cần chứng chỉ xây dựng

(Chinhphu.vn) - Ông Cao Văn Quý (Cần Thơ) hỏi, bên mời thầu thông báo mời thầu thi công xây dựng công trình (gồm các hạng mục xây lắp và thi công hệ thống phòng cháy, chữa cháy) và yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực thi công xây dựng và thi công phòng cháy, chữa cháy thì có đúng quy định không?

23/06/2021 09:02

Trường hợp nhà thầu tham gia là liên danh, trong đó một công ty có chứng chỉ năng lực xây dựng và một công ty có chứng năng lực thi công phòng cháy, chữa cháy thì có đạt yêu cầu không?

Hồ sơ mời thầu yêu cầu từng thành viên liên danh phải có chứng chỉ năng lực thi công xây dựng và chứng chỉ năng lực thi công phòng cháy chữa cháy vậy có đúng luật không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 83 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trường hợp tổ chức thực hiện thi công về phòng cháy, chữa cháy thì thực hiện theo pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Chinhphu.vn